ووشو برای امید

ووشو برای امید

کمک به خانه "ووشو براى اميد" بشاگرد

کمک به خانه "ووشو براى اميد" بشاگردووشو برای امید ووشو برای امید ووشو برای امید
4.4 امتیاز از 10 رای
ووشو برای امید
4.4 امتیاز از 10 رای

پروژه‌های فعال

پروژه‌ای وجود ندارد!

جذب سرمایه جمعی

کراودفاندینگ یا همان “جذب سرمایه جمعی” روش جدیدی است که از قدرت جمع برای جذب سرمایه استفاده می کند. بدین صورت که تعداد زیادی از مردم با سرمایه های کم در تأمین هزینه های یک ایده مشارکت می کنند. در شیوه کراودفاندینگ، صاحب ایده در کنار جذب سرمایه، موفق به معرفی ایده و ارزیابی آن از نگاه مردم نیز خواهد شد